วันนี้ในอดีต : 14 พฤศจิกายน

 

Moby Dick.jpg

นิยายเรื่อง Moby-Dick ของเฮอร์แมน เมลวิลล์ ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2394 นิยายเรื่อง "Moby-Dick" ของ เฮอร์แมน เมลวิลล์ (Herman Melville) นักประพันธ์ชาวอเมริกัน ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา หลังจากวางจำหน่ายครั้งแรกในชื่อ The Whale ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ปีเดียวกัน นวนิยายเรื่องนี้เป็นแนวพจญภัย เล่าถึงการไล่ล่าวาฬของกับตันเรือนามอาฮับ (Ahab) ซึ่งอาฆาตวาฬ โมบี ดิค เพราะเคยถูกวาฬตัวนี้ทำร้ายมาก่อน เรื่องราวเริ่มตั้งแต่การทำพิธีกรรมก่อนออกทะเล ก่อนจะเข้มข้นขึ้นจนโมบี ดิค สามารถทำลายเรือและชีวิตลูกเรือทุกคน นวนิยายเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในงานวรรณกรรมอเมริกันชิ้นเยี่ยม เมลวิลล์ต้องการแสดงให้เห็นว่าเหตุวิบัติทั้งหลาย บางครั้งก็เกิดขึ้นเพราะมนุษย์ที่ทำตัวเป็นพระเจ้า ซึ่งพยายามทำหน้าที่ชี้ถูกผิด แล้วใช้กำลังเข้าไปจัดการกำจัดพลังอำนาจที่พระเจ้าสร้างขึ้น คืออำนาจธรรมชาติ วาฬอาจจะกลายเป็นตัวแทนของความชั่วร้าย ส่วนกัปตันอาฮับก็หลงตัวว่า เขาสามารถทำลายความชั่วร้ายนั้นได้ เขาไม่สำนึกเลยว่า แท้จริงเขากลับเป็นสิ่งเลวร้ายนั้นเสียเอง

 

การประปา.jpg

รัชกาลที่ 6 ทรงประกอบพระราชพิธีเปิด การประปากรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีเปิด "การประปากรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนั้นสังกัดกรมช่างสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ทำให้ประชาชนในกรุงเทพฯ เริ่มมีน้ำประปาใช้กันเป็นครั้งแรก ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให้โอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกันเรียกว่า "การประปานครหลวง" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ปัจจุบันการประปานครหลวงนำน้ำดิบมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลองมาผ่านกรรมวิธี ผ่านขั้นตอนการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค และการตรวจสอบคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนดตามมาตรฐาน องค์การอนามัยโลก ก่อนจะส่งไปตามเส้นท่อให้ใช้ตามบ้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การรับรองว่าน้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปานครหลวงทุกเขตสะอาดปลอดภัย ดื่มได้ และประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542

 

 

ข้อมูล: guru.sanook