ระงับเบอร์นี้ให้หน่อยค่ะ 0988735789 เบอร์นี้ถูกขโมยไปค่ะ