วันนี้ในอดีต : 20 พฤศจิกายน

 

รามเกียรติ์.jpg

รัชกาลที่ 1 ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2340 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นเรื่องยาวเขียนลงสมุดไทยถึง 102 เล่ม จึงจบบริบูรณ์ ถ้าหากพิมพ์เป็นหนังสือขนาดแปดหน้ายกในปัจจุบัน จะหนาถึง 2,976 หน้า รามเกียรติ์นี้เป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญของไทย มีต้นเค้ามาจาก "มหากาพย์รามยณะ" ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู วรรณคดีเรื่องนี้มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยคือพบในสมัยอยุธยาแต่ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงปราบดาภิษกขึ้นครองราชเป็นต้นราชวงศ์จักรี ตอนนั้นบ้านเมืองยังระส่ำระส่าย หลังจากเพิ่งพ้นศึกสงคราม พระองค์จึงทรงเร่งฟื้นฟูปฏิสังขรบ้านเมืองด้วยการปรับปรุงศาสนา กฎระเบียบต่างๆ ประเพณี และโดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พระองค์ทรงใช้รรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู

 

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.jpg

วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2404 วันประสูติ พระองค์เจ้าชายวรวรรณากร พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 องค์ที่ 56 ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "วรวรรณ" ทรงเป็นผู้บุกเบิกละครร้องเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยทรงแก้ไขปรับปรุงละครบังสาวันที่ได้เข้ามาแสดงที่กรุงเทพ แล้วก่อตั้ง คณะละครปรีดาลัย ซึ่งเป็นละครร้องสลับพูด เล่นที่โรงละครปรีดาลัย (เดิมสร้างอยู่ในวังของพระองค์ ถนนตะนาว) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ละครหลวงนฤมิตร" ต่อมาพระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการละครร้อง" งานพระนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงของพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือ ละครเรื่อง "สาวเครือฟ้า" ซึ่งทรงดัดแปลงจากอุปรากร "Madame Butterfly" นอกจากนั้นยังทรงนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง สร้อยคอที่หาย, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ, ตำนานพระแท่นมนังคศิลาอาสน์, รุไบยาด และนรางกุโรวาท เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทรงใช้นามปากกา "ประเสริฐอักษร" นิพนธ์เรื่องสั้นไว้อีกจำนวนหนึ่งด้วย

 

 

ข้อมูล: guru.sanook