ข้อความอื่นๆไม่เข้าเลยค่ะ ข้อความเข้าล่าสุดก็เดือนพฤษภาคมค่ะ พอสมัครหรือเติมตัง ข้อความก็ไม่เข้าเลยคะ ทำไงดีค่ะ