ขอโทษนะคะ รบกวนช่วยดึงเงินที่โอนผิดคืนให้หน่อยนะคะ 1. วันที่ที่โอนผิด 1/12/17 2. เบอร์ที่ใช้ทำการโอน 0610215662 3. เบอร์ที่โอนผิด 0924406962 4.จำนวนเงินที่โอน 50 บาท 5. โอนโดยกด *140