วันนี้ในอดีต : 6 ธันวาคม

 

วัดเบญจมบพิตร.jpg

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

6 ธันวาคม พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำนวน 33 รูป ซึ่งโปรดให้คัดเลือกไว้แล้ว และให้รวมฝึกอบรมอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตร และในคราวนี้เองได้พระราชทานที่วัดเพิ่มเติม และสร้อยนามต่อท้ายชื่อวัดว่า "ดุสิตวนาราม" เรียกรวมกันว่า "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" เดิมวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดโบราณชื่อ "วัดแหลม" หรือ "วัดไทรทอง" ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดเบญจบพิตร" ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ทรงประกาศสถาปนาวัดเบญจมบพิตรไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2442 และเริ่มบูรณะจนแล้วเสร็จในปี 2443

 

ท่าเรือฮาลิแฟกซ์.jpg

เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือฮาลิแฟกซ์ ประเทศแคนนาดา

6 ธันวาคม พ.ศ.2460 เวลาประมาณ 09.04 น. เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ ที่ ท่าเรือ ฮาลิแฟกซ์ (Halifax) เมืองโนวา สโกเชีย ประเทศแคนนาดา เนื่องจากเรือ มงต์-บลังต์ (Mont-Blanc) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศส ซึ่งบรรทุกวัตถุระเบิดหนัก 2,400 ตัน กำลังออกเดินทางไปทวีปยุโรปเพื่อเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แต่ได้ชนกับเรืออีกลำหนึ่งจนระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 คน บาดเจ็บอีกกว่า 9,000 คน ตาบอดอีกกว่า 200 คน บ้านเรือนพังทลายกว่า 1,600 หลัง เกิดคลื่นยักษ์ แรงอัดอากาศพุ่งไปทำลายกระจกที่อยู่ห่างไกลกว่า 80 กิโลเมตร และเสียงระเบิดได้ยินไปไกลกว่า 150 กิโลเมตร

 

ประเทศฟินแลนด์.jpg

ประเทศฟินแลนด์ประกาศเอกราชจากรัสเซีย

6 ธันวาคม พ.ศ.2460 ประเทศฟินแลนด์ (Republic of Finland) ประกาศเอกราชจากรัสเซีย หลังจากการปฏิวัติบอลเชวิกประสบความสำเร็จ รัฐสภาของฟินแลนด์ลงมติเห็นชอบในเรื่องการประกาศเอกราชของฟินแลนด์ โดยมี คาร์โล ยุโอ สโตห์ลเบิร์ก เป็นประธานาธิบดีคนแรก ฟินแลนด์เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรป มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ใช้ภาษาฟินแลนด์ และสวีเดนเป็นภาษาราชการ ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 จังหวัด เมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์มีพื้นที่ทั้งหมด 338,145 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบและเกาะเป็นจำนวนมาก โดยมีทะเลสาบถึง 187,888 แห่ง และมีเกาะถึง 179,584 เกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของฟินแลนด์ปกคลุมด้วยป่าสน ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็น มีฤดูหนาวที่รุนแรงในบางครั้ง และมีฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอุ่น เนื้อที่ราวหนึ่งในสี่ของประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล จึงเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน ในจุดที่เหนือที่สุดของฟินแลนด์ พระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดูร้อน และ 51 วันในฤดูหนาว ฟินแลนด์ได้รับอันดับสูงสุดในการจัดอันดับเสรีภาพของสื่อ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันต่ำสุด และเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก สินค้าออกที่สำคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์ไม้ โลหะ วิศวกรรมโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเลกโทรนิก โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองชื่อเดียวกันนี้

 

 

ข้อมูล: guru.sanook