วันนี้ในอดีต : 7 ธันวาคม

 

กามิกาเซ่.jpg

ฝูงบินรบกามิกาเซ่ของญี่ปุ่นลอบโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ฐานทัพของสหรัฐฯ

7 ธันวาคม พ.ศ.2484 ฝูงบินรบ "กามิกาเซ่" (kamikaze) ของกองทัพอากาศญี่ปุ่นลอบโจมตี เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นฐานทัพที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในภาคพื้นแปซิฟิก ตั้งอยู่ในหมู่เกาะฮาวาย ทำให้กองเรือรบและฝูงบินได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผลักดันให้อเมริกาประกาศเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้ทหารเสียชีวิต 2,335 นาย ทหารอากาศ 55 นาย ทหารเรือดำน้ำ 9 นาย พลเรือน 68 คน ทหารบาดเจ็บ 1,143 นาย พลเรือน 35 คน เรือรบจม 4 ลำ และเสียหายอีก 4 ลำ เครื่องบินถูกทำลาย 29 ลำ และเรือดำน้ำเสียหายอีก 4 ลำ ขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสียชีวิต 185 คน จากนั้นอีก 44 เดือน กองเรือสหรัฐได้จมเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือประจัญบานและเรือลาดตระเวนญี่ปุ่นในกองกำลังที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้ทุกลำ ส่วนนางาซากิซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตตอร์ปิโดชนิดพิเศษ ซึ่งใช้โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ก็ถูกสหรัฐทิ้งปรมาณูถล่มราบคาบ ญี่ปุ่นจึงยกธงขาวและลงนามในเอกสารยอมแพ้สงคราม

 

พยุหยาตราสถลมารค.jpg

รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค

7 ธันวาคม พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค (กระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางบก) ตามโบราณราชประเพณีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ นับเป็นการฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2468 เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีกครั้งในปี พ.ศ.2475)

 

ยานกาลิเลโอ.jpg

ยานกาลิเลโอ เดินทางถึงดาวพฤหัสบดี

7 ธันวาคม พ.ศ.2538 ยานกาลิเลโอ (Galileo Space Probe) ขององค์การนาซา เดินทางถึงดาวพฤหัสบดี หลังจากใช้เวลาเดินทางในอวกาศนานกว่า 6 ปี คือส่งจากผิวโลกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2532 ยานกาลิเลโอมีภารกิจในการสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี ยานกาลิเลโอเป็นยานสำรวจอวกาศขนาดใหญ่ หนัก 2,222 กิโลกรัม โดยครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเป็นเชื้อเพลิง การเดินทางสู่ดาวพฤหัสบดีของยานกาลิเลโอเป็นการเดินทางตามเส้นทางอ้อม และใช้เวลามาก เพราะยานกาลิเลโอไม่มีเชื้อเพลิงมากพอที่จะเดินทางจากโลกสู่ดาวพฤหัสบดีโดยตรง ยานกาลิเลโอจึงต้องอาศัยแรงดึงดูดของดาวศุกร์และของดาวเคราะห์โลกเป็นทั้งตัวดึงและส่งให้ยานกาลิเลโอเดินทางไปจนกระทั่งให้ถึงดาวพฤหัสบดีได้ นับจากวันที่ยานกาลิเลโอออกเดินทางจากกระสวยอวกาศจนดำดิ่งสู่บรรยากาศดาวพฤหัสบดีคิดเป็นระยะทาง 4,800 ล้านกิโลเมตร องค์การนาซาได้วางแผนภารกิจของกาลิเลโอไว้เพียงสองปี แต่ยานกาลิเลโอสามารถทนรับรังสีที่ปะทุจากดาวพฤหัสบดีได้มากกว่าที่ออกแบบไว้ถึงสี่เท่า ก่อนจะยุติการทำงานโดยการพุ่งเข้าสู่ดาวพฤหัสบดี เมื่อ 22 กันยายน พ.ศ.2546

 

 

ข้อมูล: guru.sanook