วันนี้ในอดีต : 26 ธันวาคม

 

เหมาเจ๋อตุง.jpg

วันเกิด เหมาเจ๋อตุง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

26 ธันวาคม พ.ศ.2436 วันเกิด เหมาเจ๋อตุง (Mao Tse-tung) หรือประธานเหมาอดีตประธานสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดในครอบครัวชาวนาที่มณฑลหูหนัน จบการศึกษาจากวิทยาลัยฝึกหัดครู แล้วเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ได้ถูกปราบปรามโดยนายพล เจียง ไค เช็ก ต่อมาเขาได้นำกองทัพปลดแอกและประชาชนจีน ทำสงครามกับฝ่ายเจียงไคเช็คจนได้รับชัยชนะ และสามารถยึดประเทศจีนคืนได้ทั้งประเทศ จึงได้ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Republic of China) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ในปี 2497 เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน เหมาเจ๋อตุงได้รับการยกย่องให้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน เหมาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2518 ที่กรุงปักกิ่ง รวมอายุ 83 ปี

 

วันคุ้มครองสัตว์ป่า.jpg

สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงลงนามตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงนามในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 (ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535) ซึ่งนับเป็นการปักธงชัยแห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทยขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 50-60 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์สัตว์ป่าของไทยได้เข้าสู่ภาวะวิกฤติ สัตว์บางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรืออยู่ในสถานภาพที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ สมันหรือเนื้อสมัน แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง ทรายหรือเนื้อทราย เลียงผา กวางผา ฯลฯ วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีจึงถือเป็น วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

 

นิตยสาร Time.jpg

นิตยสาร Time ฉบับ Man of the year ลงภาพปกเป็นรูปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

26 ธันวาคม พ.ศ. 2525 หน้าปกของนิตยสาร Time ฉบับ Man of the year โดยปกติจะเป็นภาพคน แต่ในปีนี้ ไทม์ยกปกให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นครั้งแรก ภาพปกนั้นก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Ppersonal Ccomputer-PC)

 

ไทยคม.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยว่า ไทยคม

26 ธันวาคม พ.ศ.2533 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (ในสมัยนั้น) แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยว่า "ไทยคม" (Thaicom) ซึ่งมาจากคำว่า "ไทยคมนาคม" เดือนพฤษภาคม 2549 ดาวเทียมไทยคม 5 ได้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในชั้นบรรยากาศสำเร็จ ปัจจุบันดาวเทียมไทยคมได้เป็นทรัพย์สินของบริษัทชินแซนเทิลไลท์ บริษัทลูกของกลุ่มชินคอร์ป ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มเทมาเสกของสิงคโปร์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2549 ดังนั้นดาวเทียมไทยคมทุกดวงจึงกลายเป็นทรัพย์สินของสิงคโปร์

 

สึนามิ.jpg

เกิดปรากฏการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ ซัดเข้าถล่มชายฝั่งประเทศต่าง ๆ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย

26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เมื่อเวลาประมาณ 07:58:50 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลในมหาสมุทรอินเดีย บริเวณด้านตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดความแรง 9.0 ริกเตอร์ เป็นแผ่นดินไหวที่มีความแรงสูงสุดในโลกนับตั้งแต่แผ่นดินไหวในอะแลสกาเมื่อปี 2507 ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) ซัดเข้าถล่มชายฝั่งประเทศต่างๆ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่อินโดนีเซีย ไทย พม่า ศรีลังกา อินเดีย จนถึงแอฟริกา ส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณกว่า 3 แสนคน สำหรับในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คน โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง กระบี่

 

 

ข้อมูล: guru.sanook