ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมเป้นลูกค้ามานานพอสมควร ล่าสุดก้มีปัญหาทางด้านสัญญานไม่มี ไม่เคยได้รับการแก้ใขแบบเป็นรูปธรรม ร้องเรียนอะไรก้ไม่ได้ เนื่องจากติดสัญญา

 

1. ทุกครั้งที่มีปัญหา ก้จะแจ้งให้ Re-connect Network / เปิดปิด เครื่องไหม่  / AIS Re-connect สัญญาณ ก้ไม่ดีขึ้นก้จะเงียบหายไป

2. Call center ว่าจะส่งเรื่องให้ Engineer ตรวจสอบ บางทีก้ 15 วัน บางทีก้ 30 วัน สุดท้ายก้จะได้คำตอบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง

3. การให้บริการ Internet ทุกครั้ง เวลาที่เน็ทไกล้จะหมด จะมีความเรีวที่ต่ำลง ซึ่งเข้าใจว่าลด speed เพื่อให้ชื้อ Package เพิ่ม ดูแล้วไม่เป็นธรรมทั้งที่บางเดือนเน็ทเหลือเยอะมากก้ไม่เคยนำมาชดเชยให้ลูกค้า เนืองจากเป้นสัญญาที่เอาเปรียบอยู่ร่ะ ( ข้อนี้รู้สึกว่าได้รับบริการที่ไม่เต็ม Package )

4.เวลามีการปรับปรุงสัญญายก้ไม่แจ้งลูกค้า เช่น กำลังปรับปรุงระบบกับ TOT เครือข่ายล่มเป้นต้น ทั้งที่สามารถทำได้

5. การร้องเรียน เป้นจำนวนมาก ก้เก็บค่าโทรศัพย์จากลูกค้า ซึ่งไม่เป็นธรรม

6. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่เป็นรูปธรรม

7. การติดตามการร้องเรียนล่าช้า เช่น ลูกค้า แจ้งไปแต่สองทุ่ม ก้ไม่มีการติดตามผลว่าใช้ได้มั้ยอย่างไร จนเช้า

 

Remark : ลูกค้าจ่ายค่าบริการทุกบาททุกสตางค์ ตามที่ AIS เรียกเก็บ ก้ควรจะได้รับบริการที่เต็มประสิทธิภาพคับ ไม่ใช่แบบข้างต้น