หมายเลขถูกระงับค่ะ เนื่องจากโทรศัพท์ไม่ได้ซ่อม เลยไม่ได้ตรวจ หมายเลข 0610615158 ต้องดำเนินการอย่างไรให้กลับมาใช้งานได้เหมือยเดิมค่ะ@