เนื่องด้วยยังไม่สะดวกชำระได้ในวันนี้ สามารถชำระได้ในวันที่ 28 มค นี้ จำเป็นต้องใช้งานคะ รบกวนด้วยคะ