วันนี้ในอดีต : 25 มกราคม

 

 

ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2

25 มกราคม พ.ศ.2485 สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

 

 

ข้อมูล: guru.sanook