วันนี้ในอดีต : 5 กุมภาพันธ์

 

บ่อน้ำมัน.jpg

ค้นพบบ่อน้ำมันเป็นครั้งแรกในอเมริกา

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2402 ค้นพบบ่อน้ำมันเป็นครั้งแรกในอเมริกา

 

ถนนเจริญกรุง.jpg

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเจริญกรุง

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2404 วันนี้ในอดีต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพ และเป็นถนนยาวที่สุดในสมัยนั้น โดยเริ่มต้นสร้างตั้งแต่ถนนสนามชัยไปถึงแม่น้ำถนนตก เป็นถนนเทคอนกรีตและลาดยาง ถนนนี้ชาวต่างประเทศเข้าชื่อกันขอให้ทำขึ้น เพื่อจะใช้ม้า ใช้รถได้อย่างสะดวก

 

 

ข้อมูล: guru.sanook