วันนี้ในอดีต : 6 กุมภาพันธ์

 

เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์.jpg

เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ นำเมืองสิงคโปร์ ตั้งเป็นเมืองท่าการค้าภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2362 เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) นำเมืองสิงคปุระ หรือสิงคโปร์ ตั้งเป็นเมืองท่าการค้าภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ (สิงคโปร์ได้รับเอกราชคืนเมื่อ ปี พ.ศ.2508)

 

ถนอม มหาเปารยะ.jpg

วันเกิด ถนอม มหาเปารยะ นักเขียนหญิงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2451 วันเกิด ถนอม มหาเปารยะ นักเขียนหญิงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง นวนิยายที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดและได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์คือเรื่อง พลายมลิวัลลิ์

 

 

ข้อมูล: guru.sanook