ขอระงับซิมเบอร์ 080-604-9177 ซื้อมือถือให้น้องแล้วซื้อซิมลงทะเบียนเป็นชื่อผม แต่ตอนนี้น้องใช้งาน 2 ซิม เลยขอปิดซิมผมครับ