ซิมผมถูกระงับใช้บริการคนโทรเขาโทรออกไม่ไม่ได้เลย0926527506