ติดสัญญารายเดือน12เดือน ถ้าจะยกเลิกได้มั้ยต้องจ่ายค่าปรับเท่าไร สามารถยกเลิกได้ที่ไหน