โอนเงินผิดเบอร์ช่วยดึงกลับให้ที 400 บาท  1.วันที่ทำรายการ : 11-03-18 2.หมายเลขโทรศัพท์ที่โอนเงินผิด :0928401185 3.จำนวนเงินที่โอน : 400  4.หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอนเงิน : 0928461185