วันนี้ในอดีต : 27 มีนาคม

 

อิตาลีประกาศตั้งกรุงโรม เป็นเมืองหลวง

กรุงโรม.jpg

27 มีนาคม พ.ศ.2404 อิตาลีประกาศตั้งกรุงโรม เป็นเมืองหลวง

 

วันเกิด ส.ศิวรักษ์ นักคิด-ปัญญาชนสยาม อดีตบรรณาธิการสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์

ส.ศิวรักษ์ .jpg

27 มีนาคม พ.ศ.2475 วันเกิด ส.ศิวรักษ์ นักคิด-ปัญญาชนสยาม เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์ ช่วงปี พ.ศ. 2505 - 2512 ทำ "สังคมศาสตร์ปริทัศน์" นิตยสารรายเดือน ซึ่งถือเป็นเวทีทางปัญญาและแหล่งรวมปัญญาชนในยุคนั้น "ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่ง ซึ่งท้าทายการควบคุมความเห็นและไม่สยบยอมกับอภิสิทธิ์ต่างๆ แม้จะเป็นของขัตติยราช" ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานรำลึกทศวรรษพฤษภาประชาธรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2545

 

 

ข้อมูล: guru.sanook