ผมพบปัญหาการใช้บริการของเครือข่ายเอไอเอสในเขตตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สัญญานอ่อนมากโทรก็ลำบาก ติดต่อทางอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้ครับอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับติดต่อสื่อสารลำบากมาก