วันนี้ในอดีต : 2 เมษายน

 

วันเกิด ฮันส์ คริสเตียน เอ็นเดอร์เซน

ฮันส์ คริสเตียน เอ็นเดอร์เซน.jpg

2 เมษายน พ.ศ.2348 วันเกิด ฮันส์ คริสเตียน เอ็นเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น "ราชาแห่งเทพนิยาย" เกิดที่เมืองโอเดนเซ (Odense) ประเทศเดนมาร์ก มีผลงานเทพนิยายมากกว่า 160 เรื่อง เขาเป็นหนึ่งในบรรดานักประพันธ์ที่ได้รับการแปลผลงานบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรม ผลงานที่ได้รับความนิยมได้แก่ ลูกเป็ดขี้เหร่ (The Ugly Duckling) เงือกน้อย (The Little Mermaid) ฉลองพระองค์ใหม่ของพระราชา (The Emperor’s New Clothes) เด็กหญิงไม้ขีดไฟ (The Little Match Girl) เอ็นเดอร์เซนเริ่มจากการนำนิทานพื้นบ้านมาเล่าใหม่ก่อนจะหัดแต่งเรื่องเองโดยใส่บรรยากาศน่ากลัว เศร้าสลด เพ้อฝันและแฟนตาซีเข้าไป นำเสนอผ่านภาษาเรียบง่ายทว่าลึกซึ้งคมคายแฝงแง่คิด แม้รูปลักษณ์ของเขาจะขี้เหร่จนกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะเยาะมาตลอดชีวิต แต่นิทานของเขากลับสวยงามและสร้างจินตนาการให้เด็กๆ มาแล้วทั่วโลกจนทุกวันนี้ เอ็นเดอร์เซน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2418

 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.jpg

2 เมษายน พ.ศ.2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต พระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กับเจ้าจอมมารดาเรียม ทรงเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2367 ก่อนหน้านั้นได้ทรงรับราชการหลายหน้าที่ด้วยกันคือ กำกับราชการกรมท่าและกรมตำรวจ ทรงว่าราชการกรมพระคลังมหาสมบัติ เป็นแม่กองกำกับลูกขุน ณ ศาลหลวงและตุลาการทุกศาล ทรงค้าขายทางสำเภาจีน นำเงินรายได้เข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รวบรวมสรรพตำราวิทยาการต่างๆ พัฒนาการเศรษฐกิจไทยหลายๆ ด้าน โดยการเจริญสัญญาทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ ทำให้รัฐมั่งคั่งเป็นอันมาก

 

พระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

ฉัตรมงคล.jpg

2 เมษายน พ.ศ. 2395 พระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยทรงมีพระดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัย ซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า "ฉัตรมงคล" นี้ขึ้น การพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มนั้น มีสวดมนต์เลี้ยงพระ เวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในปัจจุบันได้กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม เป็น วันฉัตรมงคล

 

แซมมวล มอร์ส นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันถึงแก่กรรม

แซมมวล มอร์ส.jpg

2 เมษายน พ.ศ.2415 แซมมวล มอร์ส (Samuel F.B. Morse) นักประดิษฐ์และจิตรกรชาวอเมริกัน ถึงแก่กรรมที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มอร์สเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าทางไกลและคิดค้นรหัสแทนตัวหนังสือ ซึ่งต่อมาเรียกว่า รหัสมอร์ส ใช้ในการส่ง โทรเลข (Telegraph) เมื่อ 11 ปีก่อน มอร์สทราบข่าวการเสียชีวิตของภรรยาล่าช้าไปถึง 3 วัน ทำให้เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องคิดค้นวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งกว่าจดหมายขึ้นมาให้ได้ หลังจากนั้นจึงทุ่มเทเวลาไปกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยซื้ออุปกรณ์สร้างเครื่องส่งโทรเลข และทำการทดลองจนประสบความสำเร็จในที่สุด ระบบโทรเลขของมอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่คนทั่วโลกใช้กันอย่างกว้างขวางในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่โทรศัพท์ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ตจะกำเนิดขึ้นในโลก

 

วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.jpg

2 เมษายน พ.ศ.2498 วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย แต่ข้าราชบริพารเรียกกันทั่วไปว่า "ทูลกระหม่อมน้อย"

 

ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็น "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นทรงเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระองค์ทรงมีความสามารถหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วรรณคดี ดนตรีและนาฏศิลป์ ทรงได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี 2534 และรางวัลอินทิรา คานธี สาขาสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ในปี 2547 พระองค์มักจะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรร่วมกับพระบาทสมเด็จกพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอด ด้วยทรงมีพระจริยวัตรงดงาม ยิ้มแย้มแจ่มใจ และอารมณ์ดี จึงทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนไทยเป็นอย่างมาก

 

ข้อมูล: guru.sanook