วันนี้ในอดีต : 4 เมษายน

 

ฟรานซิส เดรก เดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนแรก

ฟรานซิส เดรก.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2124 ฟรานซิส เดรก (Sir Francis Drake) เป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษคนแรกที่เดินทางรอบโลกสำเร็จ เขาออกจากท่าเรือในอังกฤษด้วยเรือ โกลเดนไฮนด์ (Goldenhinde) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2120 เข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านช่องแคบแมกเจลัน ผ่านแหลมกูดโฮป เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2123 แล้วผ่านเกาะเปลิวกลับสู่อังกฤษ โดยใช้เวลาถึง 3 ปีในการเดินทางรอบโลก ตอนแรกออกเดินทางพร้อมกับกองเรือของอังกฤษอีก 5 ลำแต่ถูกพายุเสียหายเหลือเพียงเรือโกลเดนไฮน์กลับมาเพียงลำเดียว ปีต่อมา สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 ได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นอัศวิน หรือ เซอร์ (Sir)

 

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกออกฉายรอบปฐมทัศน์

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2484 พระเจ้าช้างเผือก หรือ The King of the White Elephant ภาพยนตร์ไทยเสียงภาษาอังกฤษในฟิล์ม ของ บริษัท ปรีดีภาพยนตร์ ออกฉายรอบปฐมทัศน์พร้อมกันถึง 3 ประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ นิวยอร์ก และสิงคโปร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างในปี 2483 จากบทประพันธ์ของ ปรีดี พนมยงค์ เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ได้เค้าโครงมาจากสงครามช้างเผือกและสงครามยุทธหัตถีของพระมหาจักรพรรดิ มีเนื้อหาสะท้อนแนวคิดด้านสันติภาพ นำเสนอธรรมะในการปกครองแผ่นดิน คัดค้านกระแสชาตินิยมและต่อต้านสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างประเทศ กำกับโดย สันห์ วสุธาร นำแสดงโดย เรณู กฤตยากร สุวัฒน์ นิลเสน ไพลิน นิลเสน หลวงศรีสุรางค์ฯ และประดับ รบิลวงศ์ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีส่วนในการสื่อสารกับสหประชาชาติ โดยเฉพาะอังกฤษและสหรัฐอเมริกาว่าไทยปรารถนาสันติภาพมากกว่าจะร่วมประกาศสงคราม จนวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินลงนามประกาศสันติภาพ ให้ถือว่าการประกาศสงครามที่รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยประกาศมาก่อนหน้านี้เป็นโมฆะ ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม แต่ภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” ได้ทำหน้าที่ประกาศสันติภาพให้ไทยไว้ล่วงหน้าไปแล้ว

 

วันก่อตั้ง องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)

NATO.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2492 วันก่อตั้ง องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North Atlantic Treaty Organisation - NATO) โดยการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ และโปรตุเกส ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (the North Atlantic Treaty) ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2492 วัตถุประสงค์เริ่มแรกก่อตั้ง เพื่อจัดตั้งระบบพันธมิตรทางทหารในการถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ (สหภาพโซเวียต) และให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในกรณีที่ประเทศสมาชิกถูกคุกคามจากภายนอก ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน นาโต้มีสมาชิก 26 ประเทศ

 

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ถูกลอบสังหาร

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2511 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Dr. Martin Luther King Jr.) ถูกลอบสังหารขณะนั่งพักผ่อนอยู่โรงแรมลอเรน เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา คิงเกิดที่แอตแลนตา รัฐจอร์เจียเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2472 เป็นผู้นำขบวนการเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคของสีผิวในสหรัฐอเมริกา โดยใช้หลักอหิงสาแบบมหาตมะคานธี คิงได้เรียกร้องสิทธิของคนผิวดำตลอดชีวิต ในปี 2506 คิงได้แสดงสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียง I Have a Dream ปีต่อมาเขาได้รับ รางวัลสันติภาพเคเนดี (Kendy Peace Prize) และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปี 2511 ภายหลังจากที่เสียชีวิต ชื่อของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติจวบจนทุกวันนี้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติระงับการสร้างเขื่อนน้ำโจน

เขื่อนน้ำโจน.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2531 คณะรัฐมนตรี มีมติระงับการสร้าง เขื่อนน้ำโจน ซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ในสมัยนั้น) ได้พยายามผลักดันให้มีการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าปิดกั้นลำน้ำแควตอนบน บริเวณเขาน้ำโจน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี โดยฝ่ายนักอนุรักษ์คนสำคัญ เช่น สืบ นาคะเสถียร หมอบุญส่ง เลขะกุล ได้เข้าคัดค้านอย่างเต็มที่ เนื่องจากการสร้างเขื่อนจะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 85,625 ไร่ ที่ระดับความสูง 370 ม. น้ำจะท่วมใจกลางป่าทุ่งใหญ่ฯ เป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างและตัดไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำนานถึง 3 ปีครึ่ง เงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างกว่า 12,000 ล้านบาท เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 3.6 ของประมาณการความต้องการพลังงานไฟฟ้าปี 2532 การสร้างเขื่อนน้ำโจนก็คือการทำลายป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รับการประกาศจากองการณ์ยูเนสโกให้เป็น พื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก

 

วันภาพยนตร์แห่งชาติ

วันภาพยนตร์แห่งชาติ.jpg

4 เมษายน พ.ศ.2556 วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย ตรงกับวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้วันนี้เป็น วันภาพยนตร์แห่งชาติ โดยเดิมสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ นอกจากจะได้มีการจัดการประกวดประกาศผลภาพยนตร์แห่งชาติแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหนังไทยขึ้นมาอีกงานควบคู่กันไป ในวันที่ 4 เมษายน แต่ต่อมาได้ย้ายประกาศผลภาพยนตร์มาอยู่ในช่วงเดือนมกราคม

 

 

ข้อมูล: guru.sanook