ชำระค่าบริการเดือนนั้นไปแล้วแต่ทำไมยังขึ้นว่ายังไม่ได้ชำระค่าบริการรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วแล้วก็ระงับเบอร์โทรสัพท์ทั้งที่จริงค้างแค่เดือนเดียวตอนไปจ่ายเงินพนักงานก็บอกว่าเป็นของอีกเดือนแต่ทำไมมาวันนี้ก็ยังขึ้นค้างชำระเหมือนเดิม