วันนี้ในอดีต : 22 เมษายน

 

วันเกิด อิมมานูเอล คานท์ (Immanual Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน

อิมมานูเอล คานท์.jpg

22 เมษายน พ.ศ.2267 วันเกิด อิมมานูเอล คานท์ (Immanual Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน เกิดที่เมืองโคนิกส์เบิร์ก (Konigsberg) ตะวันออกของปรัสเซีย (Prussian) ตอนอายุ 16 ปีเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโคนิกส์เบิร์ก สาขาวิชาปรัชญา ในปี 2292 บทความชิ้นแรกของเขา Thoughts on the True Estimation of Living Forces ได้รับการตีพิมพ์ จากนั้นก็มีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอ ผลงานที่สำคัญคือหนังสือ บทวิพากษ์ของการใช้เหตุผล (Critique of Pure Reason) คานท์เป็นเจ้าของแนวคิด "จิตนิยมอุตรวิสัย" (transcendental idealism) ที่เชื่อว่า มนุษย์จะรับรู้ความจริงโดยไม่ผ่านการทำงานของจิตไม่ได้ และระบบการทำงานของจิตอยู่เหนือประสบการณ์ เขาสรุปว่ามนุษย์ไม่มีทางรู้จัก “สาระที่แท้ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด” (a thing in itself) จะรู้ก็แค่เพียงเท่าที่มันปรากฏต่อจิตเท่านั้น ดังนั้นความรู้ที่เรามีนั้นจึงเป็นได้แค่เพียง "ภาพปรากฏ" (perception) ที่เรารับรู้ได้ผ่านทางประสาทสัมผัสเท่านั้น ไม่ใช่ "ความจริงที่แท้" (ultimate reality) คานท์เป็นนักปรัชญาที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรป ไม่เป็นแต่เพียงนักคิดเท่านั้นหากแต่ยังปฏิบัติตามทฤษฎีของตนเองอย่างเคร่งครัด ไม่อวดโอ้ในทางวิชาการ เป็นเป็นคนที่ตรงเวลามาก ทุกวันเขาจะออกจากบ้านเวลาเดียวกันเสมอ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สันโดษ เขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองโคนิกส์เบิร์กตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2347

 

วันเกิด วลาดิมีร์ อิลยิช เลนิน (Vladimir Ilyich Lenin)

วลาดิมีร์ อิลยิช เลนิน.jpg

22 เมษายน พ.ศ.2413 วันเกิด วลาดิมีร์ อิลยิช เลนิน (Vladimir Ilyich Lenin) ผู้นำคนแรกของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (USSR) เกิดที่เมืองเมืองซิมเบิร์ซค์ (Simbirsk) ประเทศรัสเซีย ชื่อเดิมคืออูเลียนอฟ (Ulyanov) เรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคาซานและเซนปีเตอร์สเบิร์ก เขาเริ่มงานด้านกฎหมายในปี 2434 จากนั้นจึงศึกษาปรัชญามาร์กซิสม์และโฆษณาชวนเชื่อในการปฏิวัติจนถูกจับขังคุกและถูกเนรเทศไปที่ไซบีเรีย เมื่อออกจากคุกก็ทำงานเคลื่อนไหวในขบวนการใต้ดินมาตลอด จนก้าวขึ้นหัวหน้าพรรคบอลเชวิค (Bolshevik) ทำการปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) ล้มล้างระบอบกษัตริย์ในปี 2460 เลนินขึ้นเป็นผู้นำประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น ระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นประเทศแรกในโลก จากนั้นเขาเจรจาสงบศึกกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อนำกองทัพแดง (คอมมิวนิสต์) เอาชนะกองทัพขาว (ฝ่ายนิยมกษัตริย์) ในสงครามกลางเมืองรัสเซีย (Russian Civil War) เขาได้ปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างถึงรากเพื่อล้มล้างระบบทุนนิยม ในบั้นปลายชีวิตเขาสุขภาพย่ำแย่และเสียชีวิตด้วยสาเหตุเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2467 เลนินเขียนหนังสือและบทความไว้จำนวนมากเพื่อเผยแพร่แนวคิดของเขา เช่น พัฒนาการของระบบทุนนิยมในรัสเซีย (The Development of Capitalism in Russia) รัฐและการปฏิวัติ (State and Revolution) แนวคิดของเลนินถูกเรียกว่า ลัทธิเลนินนิ (Leninsim) ภายหลังจากเสียขีวิตได้ 3 วัน รัฐบาลก็เปลี่ยนชื่อเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็น เลนินกราด (Leningrad) เพื่อเป็นเกียรติแก่เลนิน กระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 2534 จึงเปลี่ยนชื่อกลับเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหมือนเดิม ปัจจุบันศพเลนินได้ถูกแสดงไว้ที่ Lenin Mausoleum กรุงมอสโก

 

ประชาชนชาวอเมริกัน ชุมนุมเพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

สิ่งแวดล้อมโลก.jpg

22 เมษายน พ.ศ.2513 ประชาชนชาวอเมริกัน กว่า 20 ล้านคน พร้อมใจกันออกชุมนุมตามเมืองใหญ่ๆ เพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก หลังจากที่ เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) วุฒิสมาชิกชาวอเมริกัน ได้ริเริ่มรณรงค์ให้ชาวอเมริกันเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันพิทักษ์โลก ส่งผลให้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น จากนั้น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") ได้กำหนดให้ วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็น วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในวันนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันดูแลโลกใบนี้

 

แอนเซล อดัมส์ (Ansel Easton Adams) เสียชีวิต

แอนเซล อดัมส์.jpg

22 เมษายน พ.ศ.2527 แอนเซล อดัมส์ (Ansel Easton Adams) ปรมาจารย์ด้านการถ่ายภาพขาวดำชาวอเมริกัน เสียชีวิต อดัมส์เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2445 ที่ซาน ฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย เขาไม่ชอบระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงออกจากโรงเรียนตอนอายุ 12 ขวบ แล้วจ้างครูมาสอนที่บ้าน ตอนเด็กๆ เคยใฝ่ฝันอยากเป็นนักเปียโน แต่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายของ พอล สแตนด์ (Paul Strand) เขาก็หลงไหลการถ่ายภาพมาตั้งแต่นั้น ตอนอายุ 17 ปีเขาเข้าเป็นสมาชิกองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เซียร์รา คลับ (Sierra Club) และเริ่มถ่ายภาพอย่างจริงจัง เขาเดินทางไปถ่ายภาพตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วอมเริกา และสถานที่สำคัญๆ ในโลก และเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะช่างภาพขาวดำ โดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ (Landscape) เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี Zone System ซึ่งเป็นระบบที่แบ่งค่าความแข้มของแสงออกเป็นโซนตั้งแต่สีขาวไปจนถึงดำ 10 โซน เพื่อช่วยให้ช่างภาพสามารถควบคุมปริมาณของแสงบนฟิล์มเนกาตีฟได้ตามต้องการ ทั้งในขั้นตอนการวัดแสงถ่ายภาพ ล้างฟิล์มและอัดภาพ เพื่อที่จะได้ภาพที่มีโทนครบถ้วนตั้งแต่มืดสนิทไปจนถึงสว่าง ระบบโซนของเขานับว่ามีประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพทั้งขาวดำและสีเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงาน และได้รับรางวัลจำนวนมากแล้ว เขายังเป็นครู เป็นนักเขียน และเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติคนสำคัญคนหนึ่ง

 

ริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม

ริชาร์ด นิกสัน.jpg

22 เมษายน พ.ศ.2537 ริชาร์ด นิกสัน (Richard Milhous Nixon) ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม นิกสันเกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2455 ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เรียนจบนิติศาสตร์ที่ Duke University จากนั้นทำงานที่สำนักงานกฎหมาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาเข้าเป็นทหารในกองทัพเรือสหรัฐฯ ในปี 2495 ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดี และเป็นประธานาธิบดีถึง 2 สมัยในช่วงสงครามเย็น ระหว่างปี 2512-2517 เขาเป็นผู้ใช้วิธีทางการทูตเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงสงครามเย็นโดยการเดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตและจีน เขาเป็นผู้สั่งถอนกองทัพอเมริกันจากสงครามเวียดนาม หลังจากถูกนักศึกษาและประชาชนชาวอเมริกันเดินขบวนประท้วง นิกสันเป็นประธานาธิบดีคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนที่สภาจะลงมติถอดถอน (Impeachment) จาก คดีวอเตอร์เกต (Watergate scandal) ซึ่งเขามีส่วนพัวพันในการดักฟังและขโมยเอกสารลับของพรรคเดโมแครต ที่ตึกวอเตอร์เกต ในบั้นปลายชีวิตเขาพยายามกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาด้วยการออกไปเยือนต่างประเทศเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี

 

 

ข้อมูล: guru.sanook