พื้นที่ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ทั้งๆที่เป็นพื้นที่ในเขตเมือง แต่สัญญาณ AIS ไม่มีเลย เคยแจ้งไปยังศูนย์แล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะบริเวณหอพักอิงเขา หมู่ที่ 5 โทรหาไม่ติด อินเตอร์เน๊ตเล่นไม่ได้ หากไมได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ายเครือข่ายค่ะ เพราะเราต้องใช้โทรศัพท์ทั้งโทรและอินเตอร์เน๊ตในการติดต่องาน