บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ 1 .สมเด็จ6

ถนนสมเด็จ .ปทุม .เมือง

.อุบลราชธานี *** อับสัญญาน เนื่องจากปัญหาเน็ต ping หรือ เน็ตหลุดบ่อย ***

พื้นที่ที่2 466 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000***คลื่นหายบ่อย*** เล่นอยู่ดีๆ คลื่นหายหมด