ซิมถูกรระงับการโทรออกค่ะ ระบบบอกว่าไม่มีเงินทั้งที่มีเงินอยู่500 ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ วันใช้งานก็ยังไม่หมด