วันนี้ขอนำเอาตารางเลือกใช้ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ให้ปลอดภัย ตามแนวทางศาสตร์ วิเคราะห์พลังตัวเลขของคุณนิติกฤตย์  มาเป็นแนวทางเบื้องต้น ให้ผู้สนใจเพื่อนำมาใช้ในการเลือกเบอร์ วิเคราะห์พลังตัวเลข  ได้ใช้ประโยชน์

โดยวิธีดูตาราง เราจะดูเฉพาะ 7 ตัวท้ายของเบอร์มือถือเท่านั้น ไม่นับสามตัวหน้า

 

เช่น

xxx - 1 2 3 4 5 6 7

 

ตัวเลขที่อยู่ในกลุ่ม สีแดง ไม่ควรใช้

ตัวเลขที่อยู่ในกลุ่ม สีส้ม  เหมาะกับนักสู้ นักกีฬา ใช้แรงงาน

ตัวเลขที่อยู่ในกลุ่ม สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน

 

83587.jpg

 

สำหรับความหมายของเลขแต่ละเบอร์ ติดตามได้นะครับ จะค่อยๆ นำมาขยายความต่อไปครับ