ช่วงนี้เน็ตเน่าทุกวันเลยคะ เน่าเกือบทั้งวันคะ แก้ไขอย่างไรได้คะ