ทุกครั้งสมัครไม่เคยมีปัญหาส่งsmsมาทันที แต่ครั้งนี้รีบใช้เพราะจำเป็นมากค่ะ แต่คือสมัครแล้วยังไม่ส่งsmsมาเลย พยายามสมัครใหม่แต่ก็ยังไม่ส่งsmsมาอบากทราบว่ามีปัญหาอะไรทำไมยังไม่ส่งมา รอจนจะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ายังไม่มีsmsเข้าเลยค่ะ ช่วยตรวจสอบทีค่ะ