โทรออกได้เหมือนกันคะ...มันเป็นผุ้หญิงพูดภาษาอังกฤษ  ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร