ผมไม่ทราบรหัส PIN 4 หลักของซิม ต้องดูจากตรงไหน หรือทำยังไงดี และจำรหัส PUK ไม่ได้ครับ ทำยังไงดีครับ ของเบอร์ 0932460802 ครับ