สัณญาณอยู่ บ้านเลขที่ 115 หมู่ 11 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ห่างจากตัว อ.ไม่ไกลแต่สัณญาณ ขึ้นแค่ 3G ไม่ขึ้น 4 G ตรวจสอบเสาสัณญาณ ให้หน่อยครับ ไม่ดีเลยจริงๆ