เนื่องจากสัญญาณAIS ที่บ้านไม่ดีเท่าไรเลย  และมีดีเทคมาติดต่อเช่าพื้นที่ด้วย  เลยอยากให้AIS มาตั้งด้วยเพราะที่บ้านใช้AIS