แบบระบบ เติมเงิน  เบอร์ 0828092077 เนืื่องจากโทรศัพท์หาย