จะเช็คค่าบริการ เน็ตบ้านเบอร์ 044003446 ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สักทีค่ะ ทำยังไรได้บ้างค่ะ