แจ้งระงับเบอร์โทรศัพท์ครับ   ทำโทรศัพท์หาย  แจ้งระงับเบอร์ 0937908266