1.โอนวันที่  14/06/61

2.หมายเลขที่โอนผิด 0610925542

3.จำนวน100บาท

4.ช่วยดึงคืนทีครับ