1.วันที่14/06/61

2.หมายเลขที่ต้องการโอน0610925546

3.หมายเลขที่โอนผิด  0610925542

4.ช่วยดึงโอนให้ทีครับ  ด่วนครับ