1.วันที่14/06/612.หมายเลขที่ต้องการโอน0610925546 3.หมายเลขที่โอนผิด  0610925542 4.โอนจากหมายเลข0621307207

5.ดึงคืนให้ด่วนครับ