พนักงานมีพฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาตะคอกใส่ลูกค้า

ขอให้มีการปรับปรุงด้วยค่ะ พนักงานที่แนะนำตรงตู้เติมเงิน-จ่ายบิล