ค่าบริการais fibre ทำไมไม่เท่ากันทั้งที่แพ็คเกตเดียวกัน ของเพื่อน50/20ค่าบริการ299 ของผม50/20ค่าบริการ599 อยากจะยกเลิกบริการเลย