เนื่องจาก ตอนนั้นซิมหาย ผมจึงโทรไป ขอซิมใหม่แล้วให้ระงับสัญญาณ โทรออก/เข้าออก ตอนนี้ได้คืนแล้ว จะยกเลิกการระงับสัญญาณยังไงครับ

เบอร์ 0622619973