แจ้งระงับเบอร์ค่ะเบอร์หล่นหายนานแล้วลืมไปว่ามีรายเดือนด้วยเพิ่งจะชำระไปกลัวมียอดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ได้ใช้