อยากทราบว่าสามารถกู้คืนข้อมูลได้ไหม?

ลงทะเบียนใหม่ได้ไหม? แต่เอาเบอร์เดิม เพราะเงินในโทรศัพท์มีนะค่ะ