ผมอยู่ในพื้นที่ใกล้เมืองนะอยู่หลังวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อ.แกลง จ.ระยอง แต่สัญญาณเน็ตอ่อนมากเน็ตหลุดเป็นว่าเล่นเลย รบกวนช่วยมาแก้ไขหน่อยนะคัฟ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้า