ซิมที่ไม่ได้ใช้งานนาน ถูกระงับ  แต่อยากกลับมาใช้งานใหม่ทำอย่างไรได้บ้างค่ะ ที่ธุระด่วนที่จะต้องใช้ซิมเก่าค่ะ  เบอร์0612809001   รหัสซิม 1611814618709  รบกวนด้วยค่ะ