ขอเปิดสัญญานเน็ตfiber ชั่วตคราวคะ ยังไม่สะดวกชำระตอนนี้ 8800990682