เปลี่ยนมาใช้รายเดือนได้อาทิตย์นึงวงเงินเต็ม ช่วยเพิ่มวงเงินให้ด้วยค่ะ เป็น3000/เดือน 0655319653 ขแบขอบค่ะ