ผมได้สมัครเน็ต next G 1 วัน 89 บาท แล้วไม่ได้รหัส wifi ไม่ทราบเพราะอะไรครับ